Başkasının bakımına muhtaç olmuş olan hasta, gereginden fazla yaşlı ve engelliler için devletin sağlamış olduğu bir takım imkanlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de hasta bakım parası. Bu para, muhtaç şahısa değil bakıcısına veriliyor. Evde bakım parası alabilmek için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmasıdır.

ENGEL DURUMU

Engellinin sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması da aranan şartlar içersinde. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin veya yaşlının sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da kanıtlanması gerekiyor.

AKRABA ŞARTI

Evde bakım parası alınabilmek için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması gerekmekte. İlgili yönetmelik kapsamında üvey akrabalar da evde bakım parası alabilmekte. Hastaya bakan şahısın hasta ile aynı adreste ikamet etmesi gerekiyor. Aynı adreste olup da hastaya bakacak şahıs bulunmazsa, gidip gelebilecek diğer bir akrabası da kabul edilmekte.

GELİRE BAKILIYOR

Evde bakım aylığı bugün itibarıyla 961 lira oldu. Bakım parası alabilmek için engellinin bulunduğu evdeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden (847 lira) az olması gerekmekte.