Bu aylığı almak çok kolay. Her türlü aylık geliri 420 TL’nin altında kalan, eşinden ve başka bir yerden maaşı olmayanlar bu maaşı alabilmekte. Bu bir anlamda sosyal yardım.

ŞARTLARI KOLAY

Bu aylığın bağlanabilmesi için kişinin 65 yaşını tamamlamış olması gerekmwkte. Bu çerçevede yaklaşık 900 bin kişi maaş almakta. Aylığı almak isteyenler bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunsun. Başvuru esnasında çok fazla belge ihtiyacı olmuyor. Bürokratik engeller azatılmış durumda. Amaç vatandaşın derdine çare olmak.

Öte yandan SGK, emeklilik için prim gününü doldurmamış ve çalışma imkanı bulunmayan yurttaşa, prim için ödedikleri parayı toplu vermeye hazırlanmakta.

Bir takım sigortalı yeterli çalışma imkanı olmadığı için gereken prim gününü dolduramamakta. Bu sigortalıl kişilerin emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunmakta.

Buna rağmen yine de şartları yerine getiremeyen milyonlarca yurttaş var. Bu yurttaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiş oluyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödemekte. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde olmakta.

İKİ ŞARTA DİKKAT

Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor: 1- Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak. 2- Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar.

DİLEKÇE GEREKLİ

Fakat primleri eksik ise ve tamamlama imkanı hiç yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bu hak vefat eden sigortalıların kanuni mirasçılarına da tanınmakta. Bu durumda kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekmekte. SGK toplu ödemeyi kendiliğinden yapmıyor. Dilekçeyle başvurmak şartı koydu.