Rekabet Kurumu açıklamasında Dosu Maya Mayacılık Anonim Şirketi'nin tam kontrol için Lesaffre et Compagnie satın alınması işlemine, yapılan nihai belirleme sonucuna yeniden inceleneceğine kararına varıldı.

REKABET KURUMU’NDAN AÇIKLAMA

Dosu Maya Mayacılık Anonim Şirketi'nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından satış işlemi, yapılan nihai belirlemeler sonucuyla, 15 Aralık 2014 tarihinde ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile verilen sözler kapsamında koşullu izin verildi. Takiben Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’nin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E. 2017/172 K. numaralı kararı ile alakalı konu Kurul kararı reddedilmiştir. İptal kararının gerekçesinde belirtilen rekabetçi endişelerin giderilmesine yönelik olarak, sözü geçen satış işlemi Rekabet Kurulu’nun 24 Mayıs 2017 tarihinde ve 17-17/252-M numaralı kararı ile yeniden nihai bilgilendirmeye alındı.

200 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Dosu Maya Mayacılık Anonim Şirketi tarihler 1993’ü gösterdiğinde kurularak 1994’te Kırklareli’de üretime başladı. 2010’da Yıldız Holding ve Doruk Group ortaklığı ile satın alındı. 2013 senesinde başında tümden Yıldız Holding’in çatısı altına girdi. 29 Aralık 2014 tarihinde de Fraznsız Lesaffre tarafından satın alındı. Şirketin bünyesinde 200'den fazla işçi bulunuyor.