Türk lirası ile dış satımı Ocak ile Mayıs 2017 aylarında geçen senenin ilk 5 ayına nazaran yüzde 113 yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ve yaptığı çağrıdan sonra sürekli çoşan ve depar atan dış satımda Türk Lirası kullanıcısı, ocak ayı itibarı ile geçen senenin aynı dönemine göre 5 ayın çoğundan da iki katın üstüne çıktı.

Türk Lirası'nin toplam dış ticaret içindeki payı da, ilk 5 ayın geçen senenin aynı dönemi itibarı ile yüzde 6.04'ten yüzde 8.46'ya arttı.

TL KULLANIMI ARTTI

İthalatta Türk Lirası kullanımı da bu senenin ilk 5 aylarında 2016'nın aynı aylarına göre yüzde 24.31 yükselerek 5 milyar 516 milyon 594 bin dolardan yükselerek 6 milyar 857 milyon 832 bin dolara arttı.

Geçen senenin ilk 5 ayı toplam 80.2 milyar dolarlık ithalatın yüzde 6.88'ine denk düşmesi 5.5 milyar dolarlık kısmı Türk Lirası ile gerçekleştirildi, 2017'nin aynı aylarında yüzde 7.69'una denk gelen 6.85 milyar dolarlık ithalat Türk Lirası ile yapılmış bulundu.

Sözü edilen aylarda toplam dış ticaret içinde Türk Lirası'nın payı yüzde 6.04'ten yüzde 8.46'ya çıktı.