Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün 2018 senesi bütçelerinin değerlendirilmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Türkiye'nin öncelikle endüstriyel ham maddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji ham maddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu belirten Albayrak, dünyada ticareti gerçekleştirilen 90 çeşit madenden 77'sinin varlığının Türkiye'de bulunduğunu ve 60 küsür maden türünde üretim yapıldığını ifade etti.

MADEN İHRACATI YÜKSELİYOR

Albayrak, 2002 yılında ortalama 700 milyon dolar maden ihracatı yapıldığını bu sayının 2016'da 3 milyar 900 milyon dolar olduğunu belirtti.

Sahip olunan maden kaynaklarının kesin olarak saptanması ve ortaya konması için çalışmaların sürdüğünü belirten Albayrak, "Son beş yılda gerçekleştirilen arama çalışmaları kapsamında 275 ton metal altın, 2 milyon ton metal bakır, 1,5 milyar ton demir, 41 milyon ton krom, 2,4 milyar ton dolomit, 1,5 milyar ton kalsit ve 1,2 milyar ton feldispat, 151 milyon ton kuvars, 501 milyon ton kuvarsit, 750 milyon ton kuvars kumu, 7,2 milyar ton Halit Kaya Tuzu ve 733 milyon ton Ca-bentonit ile 1 milyar ton sodyum sülfat rezervi tespit edilmiştir. Bütün ülke sathının maden röntgenini çekmek için jeokimya ve jeofizik haritaları hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda 2017'nin sonunda ülkemizin Jeokimya Atlası, 2018 sonunda ise havadan jeofizik veri toplama çalışmaları tamamlanacaktır." ifadelerinde bulundu.

Bakan Albayrak, madencilik faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve güvenli yapılmasının sağlanması için çalışmalarında sürdürüldüğünü, buna yönelik Maden Yönetmeliği ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliği ile ilgili çalışmaların sonuçlandırıldığını ve yönetmeliklerin 21 Eylül 2017'de yayımlandığını ifade etti.