Bayram ve genel tatil günleri geldiğinde işyerleri çalışıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi yahut iş sözleşmeleriyle karar verilir. Sözleşmeler arasında böyle bir durumun bulunmaması halinde, sözü edilen günlerin çalışılma için işverenlerin işçinin onayının alması gerekiyor. Bayramlarda çalışmayan işçi, o gününü parasını normal olarak kesinti olmadan alır. Çalışma olursa işçi, bir yevmiye daha alması gerekir. Bu sayede bayram günleri emek sarf eden çalışanın hakkı sağlanmış olur.

BAYRAMLARDA ÇALIŞANLARA ÇİFT YEVMİYE

Örnek olarak maaşı 1.500 TL olan bir çalışanın bayram süresince 3 gün çalışırsa ay sonu maaşına 1.500 liranın yanında 150 lira daha mesai parası verilmesi gerekir. Bu durumun dışarısında işçilerin bayramlarda aldığı ikramiye ya da bayram harçlığı ismi verilen ödemeler de yapılabiliyor. Bu çalışmalar ile ödemesi yapılan harçlık ve ikramiyeler prime esas gelir kapsamı altında sigorta primi ve kesintilere tabi olmakta ve bordroda gösterilmektedir.

Kıdem tazminatı çalışana sürekli ödenmiş tüm gelirler giydirilmiş maaşı katarak hesaplanıyor. Bu sayede çalışanın brüt ücreti yükseliyor. Kıdem tazminatı sadece binde 7.59 seviyesinde damga vergisi kesilmiş oluyor.

HESAPLAMA İSE ŞÖYLE YAPILIYOR

10 yıl çalışmış personelin kıdem tazminatı

Brüt ücret: 3.000 lira

Yılda iki maaş bayram ikramiyesi: 6.000 lira

Aylık yemek parası: 300 lira

Giydirilmiş ücret: 3.800 lira

Tazminat: 38.000 lira

Ek ödemesiz tazminat: 30.000 lira

Kazanç: 8.000 lira