Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali talebiyle BDDK’ya karşı Danıştay'da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden "hesap işletim ücreti" alınmasına dair kararı oy birliğiyle yürürlükten kaldırdı.

DANIŞTAY, TAHSİS ÜCRETİ VE NAKİT AVANS ÇEKİM ÜCRETİ ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

Danıştay 15. Daire, yönetmeliğin "tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere" dair kararın iptal talebini ise kabul etmedi.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İPTAL EDİLDİ

Danıştay tarafından verilen kararda, "hesap işletim ücreti" ile alakalı dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı fakat davalı BDDK'nin savunma dilekçesinde, "bu ücretin, hesabın işletilmesinden kaynaklanan bir ücret olarak hesaba ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden kaynaklanan masraflar" olarak nitelendiği ifade edildi. Kararda, yönetmelikte, hesap işletim ücretinin, hesap sayısına bağlı kalmaksızın tüketici bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı ifade edildi.

Mevzu bahis tutarın, hesap sayısı, hesabın tutarı, hesaptaki işlem sayısı gibi mevzular kaideye alınmaksızın sadece tüketici bazında alındığına vurgu yapılırken kararda, davalı idarenin savunmasında aktarılan hususların "hesap işletim ücreti"nin dayanağı olarak kabul edilemeyeceği bildirildi.

"VATANDAŞLAR BANKALARDAN İADE TALEP ETSİN"

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, 4 sene süren hukuki mücadelenin sonunda alınan kararı tüketiciler açısından "çok büyük başarı" olarak ifade etti.

Deniz Öner, mevzu bahis ücreti almak isteyen kişilerin  yapacakları işlemleri şu şekilde anlattı:

"Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Vatandaşlar, TÜSODER'in sitesinde söz konusu kararı okuyabilirler. Bu kararla birlikte dilekçe yazarak bankadan iade istesinler. Vatandaşlar, bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep edebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler."

Son Dakika Ekonomş Haberleri için aşağı kaydırın.