Anayasa Mahkemesi (AYM) emekli memurun 'mülkiyet ihlali' başvurusunu ger çevirdi. Emekli Sandığı Kanunu’nun, kamu çalışanlarına emekli ikramiyesini 30 sene ile sınırlayan kararına yönelik emekli memurların mücadelesinde flaş bir gelişme yaşandı. Otuz seneden fazla hizmeti olan emekli memurlar, fazla yıllara yönelik emekli ikramiyesini almak için senelerce hukuk mücadelesinde bulunmuş ve AYM 7 Ocak 2015 tarihinde Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili maddesini iptal etmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), AYM kararları geriye dönük uygulanmadığı için, iptal kararının arından geriye dönük emekli ikramiyesi isteğinde bulunanlara da ret cevabı verdi. Fakat, memurların idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açtıkları davaları ard arda kazanmaları üzerine yasal düzenlemeye gidildi. Yasada ilk başta, emekli olunan tarihteki katsayı üzerinden ikramiye ödenmesine karar verildi. Ancak, 1980’li yıllar için 5-6 kuruşluk ikramiye ödeneceğinin ortaya çıkmasından dolayı TBMM’deki görüşmeler esnasında iyileştirme oldu. Bu iyileştirme kapsamında, senelik en düşük ikramiye için 50 lira sınırı konuldu. 27 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe konan yasa gereğince, 1995 yılı ve önceki yıllarda emekli olanlara senelik 50 TL, sonraki senelerde emekli olanlara da emekli oldukları tarihteki memur maaş katsayısı üzerinden ödeme yapılmasına karar verildi.

50 TL ANAPARA + 6.55 TL FAİZ

1993 yılında 31 senelik hizmetle emekliye ayrılan Hikmet Kuleci isimli emekli bir memura, 30 sene aşan 1 yıllık hizmeti için emekli ikramiyesi olarak 50 TL anapara ve 6.55 TL faiz olmak üzere toplam 56.55 TL verildi. Kuleci, alacağının enflasyon karşısında değer kaybına uğratılarak ödendiğini, bu nedenle ikramiyenin ya ödemenin yapıldığı 2017'deki memur maaş katsayısı üzerinden, ya da enflasyon oranında yükseltilerek ödenmesi için SGK’ya başvuruldu. Talebi geri çeviren ve hukuki yolların hepsini kullanan Kuleci, AYM’ye, mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulundu.

BAKANLIK GÖRÜŞ VERDİ

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AYM’ye, devlete önemli ölçüde ekonomik yük getirmesi muhtemel olan sıkıntının çözümünde, devletin ağır ekonomik külfet altına girmesini önleyecek durumda, ekonominin gerektirdiği kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında adil dengenin sağlanması gerektiği yönünde görüş sergiledi.

2.1 MİLYAR TL ÖDENDİ

2017 yılında çıkartılan yasa kapsamında, daha önce emekli olan ve 30 senenin üzerinde hizmeti olan 400 bini geçkin kişiye toplam 2.1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. İkramiyenin kişi başı 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ilk yıl, fazlaya yönelik kısmı ise ikinci yıl ödendi.

Son Dakika Ekonomi Haberleri için aşağı kaydırın.