19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Duygu Dalgın ve Doç. Dr. Yücel Meral ayrıca Doç. Dr. Didem Pekmezci, hayvancılığın gelecekteki ve şu anda ki en büyük sorunu ve problemlerinden olan buzağı ölümleri önlememiz için 2 sene üstünde çalışıldığını belirterek 'Altın Buzağı - Can Sütü Projesi'nde sona gelindiği duyuruldu.

PROJE İLE 600 MİLYON EUROLUK ZARAR ÖNLENECEK

En büyük bölümü doğarken hemen ardından geçekleşen buzağı ölümü kolostrum ikame tozu yani ağız sütü ile önleme çalışmalarını yaparak bu işin en az seviyeye indirmek isteyen öğretim görevlileri, senelik 600 milyon euroluk ekonomiye olumsuz etkisinin durdurularak önüne geçilmek isteniyor.

4 MİLYON TL’YE KURULACAK

Samsun Valilik, Samsun Büyükşehir Belediye, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi desteğinin imalatı kolostrum ikame tozunun projesinin bedeli olarak aşağı yukarı 4 milyon Türk Lirası. Kurulacağı tesiste 8 ay içinde imalatı tasarlanan kolostrum ikame tozu ile ilk olarak TR 83 alanı olan Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat'ta gerçekleştirilecek.

İTHAL ÜRÜNLERDEN DAHA KALİTELİ


İmalatın, Türkiye coğrafyası için uygun ilk yerel kolostrum ikame tozu olacağı belirtilen Doç. Dr. Duygu Dalgın, ithal ürünlerin ilerisinde bir kalitede ürün olduğunu belirtti.