Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır

2019-2020 yılı eğitim öğretimde ilk yarının tamamlanmasına çok az kaldı. 17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karnesi alacak.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır

Takdir ve Teşekkür Belgesi Nasıl Hesaplanır


2019-2020 yılı eğitim öğretimde ilk yarının tamamlanmasına çok az kaldı. 17 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci karnesi alacak.

Kimisi Teşekkür Belgesi ile geçecek kimisi Takdir Belgesi alacak kimisi belge almadan okullarının ilk yarısını tamamlamış olacaklar.

Teşekkür veya Takdir belgesi bekleyen öğrenciler E-okul adreslerine girip aldıkları notları hesaplayıp karnelerini almadan önce alacakları belgeyi öğrenebilirler.
70,00-84,99 puanları arasındakiler teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olan puanlar takdir belgesi almaya hak kazanıyor.

Aldıkları puanların derece değerleri


85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,
60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,
50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,
0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

Onur Belgesi Nasıl Alınır?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

-Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

-Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

-Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

-Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

-Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

-Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

-Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

-Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak, gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Yorum Yaz

Diğer Eğitim Haberleri