Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünün amacı sivil hava taşımacılığı sektöründe işletme ve yönetim kadrolarında çalışacak eleman yetiştirmek.

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği, çalıştığı havayolu şirketinde para, malzeme ve insan gücünün en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik aksiyonlar alır. Bu alanların sorumluluğunu üstlenir. Ayrıca Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü mezunları uçakların en verimli ve karlı şekilde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar ve uçakların ve seferlerin çalışmalarını denetler. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü mezunları hava yolu şirketine ait seferlere çıkan uçakların toplam yük ve yolcu kapasitesi miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması amacıyla planlama ve çalışmalar yapar.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUTULAN DERSLER

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünü kazanan öğrenciler toplamda 4 yıl eğitim alır. Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümünde matematik, işletme ve muhasebe hareket ve hava seyrüseferi, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans dersleri verilir.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUMAK İÇİN GEREKEN NİTELİKLER

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümüne girip okumak isteyen gençler olağan üstü bir genel yeteneğin ötesinde, ince ayrıntıları algılayıp fark etme, insanları bir konu hakkında ikna edebilme ve yine insanlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR.

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü mezunları öncelikle Türk Hava Yollarında çalışmaları mümkündür bunun ötesinde özel havacılık şirketlerinde de çalışabilirler.