Öğretmen Özlük Dosyası

Devlet memurluğuna girişte bütün yeni memurların hakkında bilgi edinmek amacıyla oluşturulan dosya türüdür.

Öğretmen Özlük Dosyası

Öğretmen Özlük Dosyası

Özlük Dosyası

Genelde bütün memurların kendine ait özlük dosyası bulunur. Bu dosyanın amacı, memurun görev süresi, ataması, ataması ve diğer özel durumlarında elde edilen belgeleri içinde barındırmasıdır. Elde edilen belgeler memura ait bu dosyaya konur. Bu dosyadaki bilgiler, o memurun başarısı, yeterliliği, emekli olmaya hak kazanması durumunda göz önünde bulundurulur.

Özlük Dosyasında Hangi Evraklar Bulunur?

Devlet memurluğuna ilk defa atananların hazırlamış olduğu belgeler, Asil ve yedekliğine ilişkin belgeler, birde görev baslarken ettiği yemin belgesi.

Memurun eğitim durumuna ait belgesi, yaptığı stajların, aldığı dil eğitiminin, katıldığı seminerlerin ve sunum programlarına ait belgeler.

  • Atama ve tayin yoluyla gerçekleştirdiği yer değiştirme belgeleri
  • Üye olduğu sendika ve sivil toplum kuruluşlarına ait belgeler, erkek memurların askerlik durumunu gösterir belgeler,
  • Memurun bağlı olduğu kurumun gerekli görmesi durumunda mal varlığına ilişkin belgelerin özlük dosyasında bulundurulması gerekmektedir.
  • Memurun eğitim durumuna ait belgesi, yaptığı stajların, aldığı dil eğitiminin,
  • katıldığı seminerlerin ve sunum programlarına ait belgeler
  • Memurun kullandığı izinlere ait belgeler, disiplin ve başarı belgeleri,
  • Engelli memurların engelini gösteren raporları ve belgelerini bulundurulması gerekir.

Memurun Özlük Dosyası Gizliliği

Bu dosyaların gizliliği ve korunması memurun değil bağlı olduğu kurumun görevidir. Özlük dosyasının gereksiz bir şekilde açık tutulması ve korunmaması kişinin özel hayatının korunmasına riayet edilmediğini gösterir.

Bu dosyanın içeriği hakkında yetkili merciler dışında kimseye açıklama yapılmaması gerekir.

İlgili memurun bilgisi dışında hiç kimse bu dosyanın içeriğini kullanamaz. Devlet memurluğundan her hangi bir sebeple atılan memurların özlük dosyaları, çalıştıkları kurum tarafından muhafaza edilir. İstenildiği takdirde bu kuruma başvurulması gerekir.

Yorum Yaz

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

EN ÇOK OKUNANLAR