TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul gören İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na gereği YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans talebelerin, öğrenimlerinin son sınıfında bir yarı yılı devlet dışı sektörde yani özel işletmelerde,teorik yani uygulamalı eğitimle bitirmelerini zorunlu kılmaya yetkili olacak. Stajyer Öğrencilere 444.76 TL maaş ödenecek.

Hem işyerleri hem de talebeler staj hazırlıklarına başladı. İşyerleri stajyer öğrenci rakamını belirlerken, talebelerde de staj iş yeri arama yoluna koyuldu. Bu yıl staj gerçekleştiren talebelere ayda en az 444.76 kuruş  ödeme gerçekleştirecek.


Staj gerçekleştirenlere verilen fiyat işyerindeki çalışan sayısına göre değişiyordu. düzenlenen yasal düzenleme ile 2017'de çalışan sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Bu sene staj gerçekleştirecek talebelerin alacakları para, çalıştıkları şirketlerdeki çalışan sayısı dikkate alınmadan belirlendi.

Buna göre; tüm stajyerlere asgari ücretin yüzde 30'u olan en az 444 lira 76 kuruş ücret ödenmesi zorunlu olacak. İşletmeler isterlerse bunun üzerinde ücret ödeyebilecek. Eğer işletmede 20'den az personel çalışıyorsa bu ücretin 280 lirasını, 20'den fazla personel varsa bu kez 140 lirasını devlet ödeyecek.