Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Yönetmelikte, "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yasal dayanak çerçevesine alındı. Yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması için özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşmayan öğrenciler için düzenleme gerçekleştirildi.

Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük sergileyen, özürsüz devamsızlık toplamı 5 günü aşmayan, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten düşük olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha üstü olanları takdir belgesi, orta öğrenim boyunca en az üç öğretim senesinin bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek.

Devamsızlık toplamı özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü geçen öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız olacak ve durumları yazılı olarak velilerine tebliğ edilecek. Fakat üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri yada tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı devamlı tedaviyi veya organ naklini gerektiren hastalığı olanlar, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı bulunan öğrenciler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları çerçevesinde koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşmamak kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim gereksinim olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı bulunan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü aşmamak şartıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacak.

Son Dakika Eğitim Haberleri için aşağı kaydırın.