Talim ve Terbiye Kurulu aldığı yeni yönetmelikle göre ortaöğretim sınıflarında yani liselerde 2017- 2018 öğretim senesiyle beraber haftalık ders saatleri çizelgesinde değişiklik yapıldı.

Gelecek öğretim senesinde sonra orta öğretimlerde ders saatleri değişime gidildiği öğrenildi.. Kademeli şekilde olarak uygulanan bu devrimlerle ilk hazırlık ve lise 1’de başlayacak. Haziran ayı Tebliğler Dergisi’nde yer bulan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulunun aldıkları karara göre lise kurumlarında yani orta dereceli kurumlarda 2017- 2018 öğretim senesinden sonra haftalık ders vakitleri çizelgesinde değişime gidildi. Kademeli geçişin öngörüldüğü karara göre 1 saat olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi haftada 2 saate çıkarıldı. Yine haftada 1 saat olan 9’uncu sınıftan itaberen başlayan Görsel Sanatlar ile Müzik dersi de 2 saat oldu. Biyoloji dersi ise 3 vakitten 2 vakite çekilerek, fizik ve kimya ile aynı ders saatine getirildi.

FELSEFE 11’İNCİ SINIFA DA GELDİ

Felsefe dersi ise lise 2.sınıflara zorunlu olarak okutuluyordu. Gelecek sene lise 3. sınıflarda da 2 saat olarak zorunlu ders oldu. Fakat 12.sınıflarda ise yine felsefe yok.