KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek sınav sonuçları açıklandı.

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarının sonucu az öne ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime sundu.

Sonuçları Öğrenmek İçin Tıklayınız

A GRUBU KADROLAR


A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük seviyesindeki bağlı ve alakalı kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına dahil olmak şartıyla girilen ve belirli bir yetişme programından sonra yeterlik sınavına tabi olan mesleklere dair kadro ve görevler ile vilayet özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına..


B GRUBU KADROLAR


B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde bulunan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara dahil döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, vilayet özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde açıklanmış olan meslekler haricinde, ilk kez kamu hizmeti ve görevlerine tayin yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir