ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da yapılan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı.

Sonuçlara Buradan Ulaşabilirsiniz

 

KPSS ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

Adaylara saygı ile duyurulur."

Öğretmen adaylarının girdiği KPSS ÖABT, 16 Temmuz'da gerçekleştirildiı. Tek oturumda, 16 branşta yapılan sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini çözdü.

KPSS ÖABT SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının işleme alınması için adayın;
* sınava, atandığı salonda girmesi,
* sınavın cevaplama süresi başlamadan evvel sınava giriş belgesini sınav görevlilerine ibraz edilmesi,
* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme kalkışmasında bulunmaması,
* cevaplarını sınav süresi içerisinde cevap kâğıdına/sınav kitapçığının alaklı bölümüne işaretlemiş olması,
* cevap anahtarına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* soru kitapçığı ile cevap kâğıdına/sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* sınav sonunda soru/sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.