İAÜ Afet Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezinden Sigorta Değerlendirmesi

Tüm vatandaşların eşit bir şekilde Zorunlu Deprem Sigortasından yararlanabilmesi için kapsam dışında bırakılan yapıların da sisteme dâhil olmasını sağlayacak çözümler üretilmesi gerekiyor.

İAÜ Afet Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezinden Sigorta Değerlendirmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Serhat Yılmaz, afetlerin neden olacağı zararların karşılanmasında sigorta sisteminin yaygınlaştırılmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

SİGORTA BİLİNCİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINDAN ÖNEMLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen deprem bir yandan tüm ulusumuzu etkileyecek büyüklükte kayıplara sebep olurken diğer taraftan afet yönetimi konusundaki anlayışımızın kökten değişmesine neden olacak önemli dersler verdi. Afet olmadan önce yapılacak hazırlıklar ile afet esnasında ve sonrasında karşılaşılacak sorunların en aza indirgenmesini temel alan yaklaşımların öneminin anlaşılmasına sebep olan bu dersler sonrası ülkemizde gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri de kamu otoritesince gerçekleştirilen afet sigorta sistemi düzenlemesi oldu. Yılmaz, afet sigorta sistemi düzenlemesine yönelik olarak kurulan Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nun (DASK) gerçekleştirdiği bilinçlendirme faaliyetleri ve su, elektrik, doğalgaz veya tapu işlerinde Zorunlu Deprem Sigortasının yasal bir gereklilik olarak yaptırılması neticesinde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasında önemli sonuçlar elde edildiğini ifade ediyor.

Tüm bu çalışmalar sonucunda 2016 yılı içerisinde DASK'ın yayınladığı rapora göre ülke genelinde sigortalılık oranının yüzde 43 olduğunun görüldüğünü belirten Serhat Yılmaz, "Kurulduğu yıldan günümüze kadar ki zaman dilimi içerisinde ulaşılan bu oranın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak afet riski altındaki alanların ve bu alanlarda yer alan nüfus yoğunluğunun fazlalığı göz önünde bulundurulduğunda, afet sigorta sistemine katılımın artırılması gerekmektedir" dedi.

SİGORTASIZ YAPILAR GÜVENCE DIŞINDA

Ülkemizde afet sigorta sistemi kapsamında giderilmesi gereken temel konulardan birisinin sigorta poliçe sayısının artırılması gerekliliği olarak ortaya koyan Yılmaz, su, elektrik, doğalgaz abonelikleri ve tapu işlerinde yasal bir gereklilik olarak yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortasının her yıl yenilenmesinin sağlanamamasının ise önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti: "Zorunlu Deprem Sigortası, yasal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için bir defaya mahsus yaptırılmakta ancak devam eden yıllarda poliçe yenilemesi gerçekleştirilmemektedir. Doğal olarak poliçenin yenilenmediği durumlarda yapılar sigorta güvencesinin dışında kalmaktadır."

KÖYDEKİ YAPILAR SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA

Ülkemizde işletilen Zorunlu Deprem Sigortasının sadece belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak uygulamaya konulmuş olması bu sınırlar dışında kalan ancak afet sigortası yaptırmak isteyenler için dezavantajlı bir durum oluşturduğunu belirten Yılmaz, "İlgili yasa 'Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenlerle sınırlıdır. Yani deprem bölgesinde olsa bile köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası'ndan yararlanamamaktadır" ifadelerini kullandı. 

Tüm vatandaşlarımızın eşit bir şekilde Zorunlu Deprem Sigortasından yaralanabilmesi için gelir düzeyinin düşüklüğü, belediyelerin bina denetiminin olmaması ve sigorta sunumunun zorlukları gibi sebeplerle kapsam dışında bırakılan belediye sınırları dışındaki yapıların da sisteme dâhil edilmesini sağlayacak çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Serhat Yılmaz, şunları söylüyor: "Bu durum hem bu alanlarda yapılacak yapıların yapısal olarak deprem yönetmeliğine uygun inşası için zemin oluşturacak hem de mevcut sigorta sistemine katılımın artmasını sağlayarak sistemi güçlendirecektir."

Son Dakika Eğitim Haberleri için aşağıya kaydırın.

Yorum Yaz

Diğer Eğitim Haberleri