Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda tablet yerine klavyeli bilgisayara geçileceğini ifade etti. Kızların okullaşma oranının giderek arttığını, ilköğretimde yüzde 91’e lisede yüzde 82’ye yükseldiğini ifade eden Yılmaz, İstanbul’daki öğretmen açığının güneydoğudan daha fazla olduğunu rakamlarla anlattı ve doluluk oranının İstanbul’da yüzde 85, doğu ve güneydoğuda ise yüzde 92 olduğunu belirtti. Sözleşmeli öğretmen atamalarını savunan Yılmaz, Van’da atanan 11 bin öğretmenden 9 bininin, Şırnak’ta 7 bin 500 öğretmenden 6 bin 800’ün ayrıldığını hatırlatarak, “bu sürdürülebilir değil” dedi. Bakan Yılmaz, TBMM’de özetle şöyle dedi:

‘Kızların okullaşmasına çok ciddi önem veriyoruz. Herhalde ‘bu hükümetin önceliği nedir?’ diye sorsanız, ‘kızların okullaşma oranını yükseltmek’ denir. Bir de bu 4+4+4 reformu uygulamaya geçtikten sonraki rakamları vermek isterim. 2002 yılında ilköğretimde net kız okullaşma oranı yüzde 88 iken şimdi ilkokulda yüzde 91,24, ortaokulda yüzde 95,76’dır. Ortaöğretimde, lisede kızların 2002’de okullaşma oranı net yüzde 42,97’ydi, şimdi yüzde 82,38; erkeklerle aynı. Yükseköğretimde kızların okullaşma oranı 2002’de yüzde 12,17’ydi, şimdi, yüzde 44,41’den de fazla; erkeklerinki bundan aşağı yani yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkeklerden daha çok.

Hemen hemen bütün değerlerde Avrupa’nın ilerisindeyiz, bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Avrupa’nın gerisinde olduğumuz tek alan okul öncesi eğitimdi. Hakkâri’ye gittim, siz de gidiyorsunuzdur, lütfen sorun, şu anda okul öncesi eğitimdeki yakalanan oran, Bitlis’te okul öncesi eğitimde yakalanan oran, Mardin’de yakalanan oran, Antalya’da yakalanan oran, Erzincan’da, Sivas’ta, Türkiye’nin dört bir tarafında. Bakın, geçmiş elli yılda, altmış yılda hayal dahi edilemeyen oranlara ulaştık.'