Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra başlayacak kayıt işlemlerinde, kayıt yaptırmayan ve yerleştirme için yeteri başvuru alınmayan bölümlerde kalan boş kontenjanlar belirlenecek. Belirlenen kontenjanlara göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LYS tercih sonuçlarını internet adresinden öğrenen adaylar, daha sonra kayıt işlemleri için koşturacaklar. İsteyen adaylar sanal ortamdan üniversite kayıt işlemlerini yapabilecekleri gibi kazandıkları üniversiteye bizzat giderek de kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler. Başvurularını internet üzerinden yapacak olan öğrenciler 11-16 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kayıt işlemlerini üniversiteye bizzat giderek yapacak olan adaylar ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında kayıt yapabilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Üniversiteye kayıt hakkı elde eden öğrencilerin, kayıt yaptırmak için gerekli olacak belgeleri hazırlayarak kayıt süresi içerisinde üniversitelere gitmeleri zorunlu olacak. Bu süre zarfında kayıt işlemini gerçekleştiremeyen ve evraklarını tamamlayamayan adayların kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan öğrenciler ise, üniversitelerinin duyurularına göre işlem yapacaklar.


ÜNİVERSİTE İÇİN E-KAYIT NASIL YAPILIR?

LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesinden sonra ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme elektronik kayıt yapabilecekler. Öğrenciler E-Devlet platformundaki  “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra üniversiteye e-kayıt oluşturabilecekler.

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi, Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan faydalanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde yer verilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge, Nüfus cüzdanının onaylı örneği, İkametgâhı ile ilgili beyanı,
Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge 12 adet 4.5 x 6 (cm) boyutunda fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.), Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.