UNESCO raporu, Suriyeli mültecilere yönelik kapsamlı eğitim politikaları için Lübnan ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'ye de övgüde bulundu. BM Göç Örgütü, 2019 Küresel Eğitim İzleme (GEM) raporunda “Göç, yer değiştirme ve eğitim: Duvar Değil Köprü Kuruyoruz” başlıklı raporunda, Türkiye'nin Suriyeli çocukları eğitim sistemine dahil etmeye kararlı olduğunu söyledi. Raporda şöyle yazıyordu: “Türkiye, 1 milyon okul çağına gelmiş mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunları, 2020 yılına kadar ulusal eğitim sistemine dahil etmeyi taahhüt etti.’’ “Türkiye'nin kapsayıcı eğitime geçişi için sağlanan fonlar, okul eğitimine, haftada 15 saatlik Türkçe dersine, eğitim ve telafi derslerine harcanacak” dedi. Raporda, “ücretsiz okul taşımacılığı, eğitim materyalleri, yeni bir sınav sistemi, rehberlik ve danışmanlık, aileleri okula kayıt ettirmek için bir iletişim stratejisi de tanıtılacak ve 15.000 öğretmen eğitilecek” dendi.

Suriyeli mültecilere dünyanın başka ülkelerinden daha fazla ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana mültecilere yardım ve sığınmak için kendi ulusal kaynaklarından 30 milyar Euro'dan fazla para harcadı.

Son Dakika Dünya Haberleri için aşağı kaydırın.