Türkmenistan Sanayici ve Girişimciler Birliği (TSGB) tarafından bugün yapılan acil bildirimli açıklamada Mayıs ayı içerisinde asgari 12 özel firmanın kepenk indirdiği söylenmekte.

Evvelki senelerde TSGB mensubu, Türkmenistan'da bulunan özel şirketlere ticaret ve teşebbüs fırsatı sunuyordu.  Fakat devletin iktisadi yapısındaki uyumsuzluklar ve bölgesel şartların ülke içindeki şartları zorlaması nedeniyle bu düzenlemenin daha fazla sürdürülemeyeceği düşünülerek şahsi teşebbüs gerçekleştirenlere destek sağlanmasının artık mümkün olmadığı ifade ediliyor. Ülkenin halihazırdaki iktisadının kötü vaziyeti bu duruma sebep teşkil ediyor.

“BİR SENEDİR KRİZ BÜYÜMEKTEYDİ”

Son haftalarda, Türkmenistan’daki yerleşim yerleri ve barınma amacı dışında tesis inşası hususunda yetkinlik kazanmış şirketlerin yarısından fazlası iktisadi kriz şartlarında dayanıklılık gösteremedi ve iflas etti. 2017 senesinin ilk altı ayında yol inşaatı hakkında işlemlerde bulunan şirketler piyasadan çekilmek durumunda kalmıştı.

Özel şirketlerin iflas sebebini şahsi teşebbüs gerçekleştiren insanlar şu sözlerle yorumluyor: “Evvelce hususi firmalar sipariş sahibi olmadıklarında devlet ödeme almıyordu. Ama şu anda, faaliyeti olmayan iş yerleri dahi hükümete para ödemek zorunda. Bu şartlar altında çalışmak mümkün olmuyor”. İfadelerini kullandı.