OECD ülkeleri arasındaki gelir eşitsizliği artmaya devam ediyor. Gelir eşitsizliği hiç olmadığı kadar yüksek seviyede bulunuyor.

OECD, gelir dağılımındaki yükselen eşitsizliğin toplum nezdindeki bağlara zarar verebileceği ikazında bulundu. Bilgilerde geçtiği üzere, en zengin yüzde 10, en fakir yüzde 10'dan 9 kat fazla gelire sahip.

25 SENE ÖNCE DURUM DAHA FARKLIYDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) toplumsal katmanlar arasındaki maddi eşitsizlikler ve orantısızlığın toplumda infial oluşturma tehlikesi karşısında ikazlarını sundu.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria Berlin’de yapılan bir konferansta sunduğu açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş bir vaziyette bulunan gelir eşitsizliği sosyal entegrasyon için en büyük tehdit” dedi. OECD'ye göre gelir farklılığı son yarım asrın en uç noktasında bulunuyor. OECD ülkelerinde ikamet edenlerin en zengin yüzde 10'unun elde ettiği gelir, en yoksul yüzde 10'un gelirinin 9 kat fazla miktarına eş. 25 sene evvel zengin katmanın geliri en fakir yüzde 10'un 7 misli idi.

Öte yandan orta derecede nitelikli işgücüne gereksinim olan mesleklerin miktarında 1995 – 2015 seneleri dâhilinde yüzde 7,6 miktarında düşüş gerçekleşti.