Washington merkezli çalışan Pew Araştırma Merkezi, ülkede yaşayan bin 1 Müslümanla İngilizce, Arapça, Farsça ve Urduca gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ABD'deki Müslümanların dörtte üçünün Başkan Donald Trump'ı düşman olarak gördüğünü ortaya koydu.

Araştırmaya katılanlardan yüzde 62'si, kasım ayındaki seçimlerin ardından "Müslümanları ve göçmenleri düşmanca göstermeye karşı girişimlerine rağmen Amerikalıların Müslümanlara düşman gözüyle bakmadığını" belirtti.

Katılımcıların yüzde 50'si son bir senede güvensizlik ve aşağılanma gibi ayrımcı muamelelere maruz kaldıklarını, başörtülü kadınlar gibi Müslüman kimlikleri önde olanların yüzde 64'ünün de bu tür ayrımcılıklara uğradıklarını söyledikleri kaydedildi.

"GAYRİMÜSLİMLERDEN OLUMLU YORUMLAR GELİYOR"

Diğer taraftan katılımcıların yaklaşık yarısı son 1 senede gayrimüslimlerden cesaretlendirici sözler işittiğini, yüzde 70'i de umudunu koruduğunu ve çok çalışarak gelecek senelerde Amerika'da başarıyı elde edeceğine inandığını ifade etti.

ABD'de yaşayan Müslüman sayısının her sene 100 bin kişi arttığına vurgu yapan Pew araştırmacıları, toplam sayının ABD nüfusunun yüzde 1'ine (3,35 milyon) ulaştığını aktardı. Uzmanlar ABD'ye en çok göç eden Müslümanların, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, İran, Irak, Sahra Altı Afrikası ve Avrupa'dan geldiğini belirtti.

Princeton Üniversitesi Siyaset Bilimcisi ve Pew Danışmanı Amaney Jamal, "Amerika'daki Müslüman nüfus arasında, halkın kendilerini anlamaya ve sempati duymaya başladığına dair bir anlayış var." sözlerini dile getirdi.

Jamal, Müslümanlara karşı oluşturulan ön yargının Amerikalıları bunu sorgulamaya ve komşularıyla daha iyi iletişim kurmaya ittiğini vurguladı.