Moğolistan' da ölüm cezası yasal olarak kaldırıldı. 3 Aralık 2015 tarihinde Moğolistan Meclisi tarafından kabul edilen ölüm cezasının kaldırılmasını onaylayan Ceza Kanununun 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildi.

ÖLÜM CEZASINI KALDIRAN SEKİZİNCİ ÜLKE KONUMUNA GELDİ

“Gogo” haber portalında paylaşılan bir haber doğrultusunda Moğolistan ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran 105' nci ülke oldu. Moğolistan son beş senede Benin, Kongo, Fiji, Letonya, Madagaskar, Nauru ve Surinam ile beraber ölüm cezası ve işkenceyi kaldıran sekizinci ülke konumuna geldi.

DEVLET BAŞKANI ELBEGDOR TARAFINDAN İLAN EDİLMİŞTİ! 7 SENE SONRA KALDIRILDI

Yeni Ceza Kanunu' nun yürürlüğe girmesi Devlet Başkanı olan Tsakhiagiin Elbegdor tarafından Ocak 2010' da ölüm cezası infazına resmi moratoryum ilan ettikten sonra geçen yedi senelik sürecini tamamlanması anlamına geliyor.
Moğolistan' da ölüm cezasının son infazı 2008 senesinde gerçekleştirildi ve 2010 senesinden sonra verilen idam cezaları düzenli olarak başka cezalar ile değiştirildi. Fakat ülkedeki ölüm cezasının infazının halen devlet sırrı olduğu bilinmektedir. 3 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen idam cezası böylelikle ölüm cezası 1 Temmuz 2017 tarihi ile yasadan kaldırılmış oldu.