Yemen'de 2015 senesinin ilk aylarından bu yana süre giden iç savaştan ötürü 2 milyon 800 bin Yemenli insanın göçmen vaziyetinde olduğu ifade ediliyor.

Yemen resmi medya organı SABA'nın verdiği bilgilerde geçtiği üzere, Yemen içerisinde bulunan birtakım sivil toplum kuruluşlarını organizasyonları altında bir araya gelen Yemen İnsan Hakları İhlallerini Gözetleme Komitesi Koalisyonu, İsviçre'nin Cenevre şehrindeki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde (İHK) bir sempozyum tertiplendi.

 SAVAŞ DEVAM EDİYOR

Yemen'deki Göçmen Kampları İdare Birimi Başkanı Necib es-Sadi, sempozyumda sunduğu açıklamalarında, Yemen dâhilinde yaşadıkları yerlerden göç etmeye mecbur edilmiş ve yurt dışında mülteci olarak bulunan Yemenliler’in sayısının 2 milyon 800 bin olarak açıklamıştı.

Yurt dışına çıkma imkanına kavuşan 300 bin Yemenli’nin ekseriyetle Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Cibuti, Malezya, Sudan, Somali ve Ürdün'e iltica ettiklerini dile getiren Sadi, Yemen içerisinde göç ve insani kriz nedeniyle şiddet hadiselerinden ötürü meşru hükümet kuvvetlerine karşı savaşan Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih taraftarlarının mesul olduğunu ifade etti. Sadi, 2004 senesinde Husiler ve ordu arasındaki çatışmaların başlamasından itibaren göç olayının sürdüğünü vurguladı.