Japonya'nın güneybatı bölgesinde bulunan iki adet reaktör daha mahkemenin vardığı sonuç doğrultusunda elektrik üretimi faaliyetine girdi. Bölgede yaşayan insanlar varılan sonuca tepki gösteriyor.

Altı sene evvel nükleer facianın gerçekleştiği merkez olan Japonya'nın güneybatısında yer alan Genkai enerji üretim merkezi 3 ve 4. reaktör merkezlerinin tekrardan elektrik ağında üretim gösterilmesine mahkemeden müsaade verildi.

Bölgede mukim Jaon vatandaşlar emniyet endişesi sebebiyle yürütmeyi durdurma kararı verilmesi adına mahkemeye gitmişlerdi.

FUKUŞİMA'NIN TESİRİ DEVAM EDİYOR

Genkai nükleer enerji üretim merkezinin 100 km. kuzeyindeki Kumamoto vilayeti 2016 senesinde büyük bir zelzele tecrübesi geçirmişti. Santralin tekrardan çalışır duruma gelmesine karşı çıkan bölgede yaşayan insanlar, santralde faaliyet gösteren hususi firmayı, doğal afetlere karşı emniyet tedbiri edinmemekle itham ediyor.

2011 senesinin Mart ayında cereyan eden Fukuşima'daki nükleer facianın sonrasında Japonya'daki tüm nükleer firmaların uygulamaları sonlandırılmış ve emniyet tedbirleri sıkılaştırılmıştı. 2015 senesinde Japonya'nın güneyindeki iki nükleer reaktör tekrardan uygulamaya aktarılmış ve ağ ile irtibatı kurulan reaktör miktarı vakitle 5'e yükselmişti.

Japonya 2030 senesine değin elektrik ihtiyacının yüzde 22'sini atomdan sağlamayı tasarladı. Halkın karşı gelmesine rağmen muhafazakâr hükümet bu yoldan elektrik sağlanmasına tekrardan yol açılmasını savunuyor.