Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa Birliği' nden (AB) almak için aldıkları kararından (Brexit) sonra İrlanda ile aralarında var olan hududa karşı çıktıklarını ifade etti.

ARALARINDA FİZİKİ BİR HUDUT İSTENMİYOR...

İngiliz Hükümeti tarafından Brexit kuralları içerisinde en fazla tartışılan başlıklar içindeki Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki hudut sorunu ile alakalı olarak bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Birleşik Krallığa dahil Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında Brexit kararı sonrasında "sınır kapısı gibi fiziki bir hududun inşasının" istenmediği beyan edildi.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki özel duruma açıklık getiren açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin korunmasının hayati önem taşıdığı, yeni gümrük anlaşmaları adına bir sürecinin gerektiği ifade edildi. Yapılan açıklamaya ek olarak, İrlanda- Birleşik Krallık arasındaki "Ortak Seyahat Bölgesi" muıhafaza edilerek bu uygulamanın sürdürülmesinin istendiği ifade edildi. İki İrlanda arasında başlayacak olan herhangi bir sınırın ayrılıkçı İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu' nun (IRA) terör saldırısının hedefi haline gelmesinden ve Kuzey İrlanda barış sürecini etkilemesinden endişe ediliyor.