Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda özel bir kuruluş tarafından hazırlanan "Müslümanlara Karşı Ayrımcılık Raporu", Temsilciler Meclisi'ne sunuldu. Bakan Asscher, Temsilciler Meclisi'ne rapor olarak sunduğu mektupta, araştırmanın neticesinin "korkutucu" derecede olduğunu ifade etti.

MÜSLÜMAN OLANLARA KARŞI ALGILAR DEĞİŞİYOR

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher tarafından hazırlanıp sunulan raporda, 12-23 yaş grubundaki çocuk ve gençlerden erkeklerin yüzde 30'unun, kızların ise yüzde 15'inin Müslümanlar hakkında negatif yönlü düşünceye sahip olduğu belirtildi.

Hazırlanan raporda, daha önce hiçbir Müslüman ile tanışıklığı dahi olmayan Hollandalı gençlerin, Müslümanlar ile düzenli olarak bir araya gelen gençlere göre daha negatif düşünceye sahip olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, basında yer alan haberlerin, gençlerin bu konuda kendilerini olumsuz düşüncelere itmesinde büyük bir etken olduğu ifade edildi.

Bakan Asscher, Temsilciler Meclisine rapor ile sunduğu mektupta, araştırmanın sonuçlarının "korkutucu" olduğunu vurguladı.

Müslümanlara karşı ayrımcılığın hiçbir zaman normal bir hale gelmemesi gerektiğine dikkati çeken Bakan Asscher mektubunda, "Bu yüzden topluluklar arasında daha çok iletişime gerek var. "ifadelerine yer verdi.