2015 yılında dünyada ölen insan sayısı 56 milyonken, bu ölümlerden 27 milyonunun sebebi tespit edilebildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı istatistiki raporlara göre, ölümlerin yüzde 53’ünün sebebinin kaydına sahip olunamadı.

Raporda ayrıca ölüm nedenlerine ilişkin bilgilerin derlenmesi hususunda Türkiye, Güney Afrika, Çin, Brezilya ve İran’nın büyük gelişme gösterdiğine vurgu yapılıyor. İran’da örneğin 1999 yılında sadece yüz kişiden 5’inin ölüm neden tespit edilebiliyorken, bu oranın 2015’te yüzde 90 dolaylarında olduğu belirlendi.

İNSANLAR EN ÇOK İNTİHAR NEDENİYLE ÖLÜYOR

2015’te takriben 800 bin kişi intihar yoluyla hayata veda etti. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, Avrupa’daki intihar istatistikleri dünyayla kıyaslandığında en yüksek noktaya ulaşmış halde. 100 bin kişiden 41’i hayatına kendi elleriyle son veriyor. Avrupa’da intihar vakasının en düşük seviyede olduğu alan ise Doğu Akdeniz.

EN ÇOK HANGİ ÜLKELERDE İNTİHAR YAŞANIYOR

 (100.000 nüfus başına oranı) 

Litvanya: 32.7
Kazakistan: 27.5
Beyaz Rusya: 22.8
Polonya: 22.3
Letonya: 21.7
Macaristan: 21.6
Slovenya: 21.4
Belçika: 20.5
Ukrayna: 20.1
Rusya: 20.1

YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR

Dünya Sağlık İstatistikleri’nce yayınlanan bir rapor, ömür uzunluğunun son 17 senede büyük ölçüde yükseldiği, fakat ülkeler ve bölgeler kıyaslandığında sağlık koşullarında dezavantajlı kesimlerin çoğaldığını ortaya koyuyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Sağlık Takibi” isimli tebliğde 2000 ve 2015 yıllar arasında hayat süresi uzunluğunun 5 yıl fazlalaştığı işleniyor.

Afrika’daki çocukların hayatta kalması için belirlenen hedeflere paralel olarak ek önlemler alınması, sıtma ile savaş ve HİV tedavisi için antiretroviral ilaçlara ulaşımı, kıtadaki hayat uzunluğunun 9,4 yıl daha fazlalaşarak 60 yaşa varmasının yolunu açtı.