Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) açıklanan BM Genel Sekreteri’nin sulh ve emniyete yönelik sorunlar hususundaki incelemede, DEAŞ’ta bulunan terörist rakamının en çok 20 bin kadar kişiden oluştuğu ifade edildi.

İncelemede, “DEAŞ’taki terörist rakamı nihai olarak bir buçuk sene dâhilinde ciddi seviyede azaldığı ve şimdiki zamanda 12 bin ile 20 bin insan mevcut. Aynı şekilde, birçok farklı alandan Irak ve Suriye’ye dış ülkelerden gelen terörist sayısı da düşmeye başladı” şeklindeki bilgiler aktarıldı.

YENİLMELERİ ZOR DEĞİL

İncelemede, günümüz itibariyle teröristlerin vatandaşı oldukları devletlerine geri dönüş yapması ve savaş alanlarından farklı alanlara gitmesinin beynelmilel emniyet bakımından yüksek seviyede tehdit içerdiği yönünde açıklamalar yer aldı.

Birleşmiş Milletler’deki incelemelerde geçtiği üzere geçen senenin ilk ayından beri Suriye ve Irak’ta terör eylemlerinde bulunan DEAŞ teröristlerinin daima militer sıkıştırma yaşıyor ve başarısızlığa uğratılmaları için uzak bir geleceğe kadar beklemelerine gerek yok.

Öte yandan, Birlemiş Milletler Genel Sekreteri’nin açıklamasında DEAŞ mensuplarının yabancı terörist üyeleri hakkında malumat almak niyetiyle sosyal medyada etkin bir biçimde istifade ettiklerini açıkladı.