Bundan tam 25 sene evvel Maastricht’te imzalanan antlaşma ile Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği ismine büründü. Müşterek Para Alanı’na iştirak koşulları da uygunluk yasaları ismi çerçevesinde bu antlaşmayla tespit edildi.

En büyük iki ölçütün bütçe disipliniyle alakalı bir mesele olduğu söylenirken, Euro Alanı'na dâhil olacak devletin kamu tarafının bütçe eksiğinin milli gelirinin yüzde 3'ünden fazla olmaması, borç kapasitesinin de Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılası'nın (GSYH) yüzde 60'ından çok bulunmaması koşulu beklenmekte olduğu biliniyor.

KRİTERLERDE FRANSIZ VE ALMAN İMZASI

İlk defa Guy Abeille isimli bir Fransız tarafından meydana getirilen yüzde 3 miktarındaki bütçe açığı sınırının AB antlaşmasıyla güvencesinin verilmesi adına en çok ısrarcı olan devlet Almanya olmuştu.

Fransa Maliye Bakanlığı'nda görevli Guy Abeille 1982 senesinde bütçe eksiğinin denetim edilebilmesiyle alakalı olarak ekonomik kapasitenin aşılmamasını ifade eden temel bir kaide oluşturmakla görevli kılınmıştı. 1981 senesinde iktidara gelen François Mitterand'ın sosyalizm denemesi bütçe eksikliğinin denetlenemez vaziyete gelmesine neden olmuştu.
O senelerde Fransa'nın bütçe eksikliği yurtiçi hâsılasının yüzde 2,6 sına karşılık gelmekteydi.