ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin çıraklık ve işçi talimi planlamasını büyütmek adına başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan sunulan beyanatta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, devlet içerisindeki çırak miktarını ilerideki beş yıl içerisinde 5 milyon kişiye yükseltmek amacıyla başkanlık önceliğinden istifade ederek inisiyatif aldığı bilgisi paylaşıldı.

"Amerika'da Çıraklığı İlerletme" konulu kararnamede, ABD’de istihdamı sağlama planlamalarının sürdürülebilir nitelikte olmadığı ve yenilenmeye gereksinim olduğunun altı çizildi.

HEDEF 5 MİLYON İŞÇİ

Bu gayeyle, ABD Çalışma Bakanlığına bağlı firmalar, ticari ekipler, kâr gayesi taşımayan kurumlar ve sendikalarla ortaklığa gidilerek yeni çıraklık planlamalarının tanzim edilmesi yönünde emir sunulan kararnamede, bahsi geçen planlamaların iş gücü alanında hareketlendirme yaratacağı ifade edildi.

Kararnamede, aynı zamanda, Eğitim Bakanlığından yüksek okulların ve üniversitelerin çıraklık tedrisatını eğitim programlarına dâhil etmeleri ve bu yöndeki çalışmalara yardımcı olmaları talep edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kararnameyi imza atarken, "Biz iş olanaklarını ABD'de yükseltmeyi amaçlıyoruz. İnsanlara beceri kazandırarak, Amerika’nın kendi işgücü potansiyelinden istifade etmeyi hedefliyoruz. Bu programla amaçladığımız hedef bütünüyle budur" şeklinde açıklamalarda bulundu.