Avrupa Komisyonu’nun uzlaşmazlıklara sebep olan kota biçimindeki sistemi hakkında yeni bir dönemece girildi. Avrupa Komisyonu mültecilerin ülkelerinde bulunmasını onaylamakta ayak sürten Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ne karşı kurallara uymadıkları sebebiyle ilgili prosedüre tabi kılma yönünde uygulamaya gidileceği açıklandı. Avrupa Komisyonu’nun gelen göçmenlerden mesul azası Dimitris Avramopoulos müşterek kaidelere riayet edilmesinden kaçınılamayacağını ifade etti:
“AB’ye üye devletler verdiği sözleri yerine getirmek mecburiyetinde. Ambargolara takılmadan ihlal prosedüründe bir biçimde belirtiliyor. Fakat zorunlu önlemlerin alınmamasını sağlamak halen olası.”

KURALLARA UYMAYAN DEVLETLER GEREĞİNİ YAPACAK

Avrupa milletvekili jacek Saryusz Wolski ise uygulanan metodun yanlış bulunmaması gerektiğini dile getirdi:
“Benim düşünceme göre uzlaşmak önemli. Bazı devletler problemleri aşmak adına başka devletlerin de bu yönde davranmasını bekliyor. Ülkelerin karşı karşıya oldukları durumlar daima değerlendirilmelidir. Bu durumda dayanışmadan bahsetmek yanlış.”
2015 senesinde İtalya ve Yunanistan’da gerçekleştirilen 160 bin mültecilerin üye devletlere gönderilmesine karar verilmişti. Fakat şu vakte değin yalnızca 21 bin kişi sistemden istifade etti. Macaristan ve Slovakya hakkında özellikle incelemelerde bulunulacak.