ABD Senatosu 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu sebebi ile Rusya’ya ambargo konulmasını hazırlayan kanun tasarısını tasdik etti.

Senato Genel Kurulunda 2 hayır reyine karşılık 97 evet oyuyla kabul edilen yasa tasarısının şimdiki durumuyla senatoda tartışılması sürdürülen ve tasdik edilmesinin kesin olduğu söylenen İran’a ambargo konulmasına dair kanuna ekleneceği ifade edildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nden sunulan metinde geçtiği üzere, bahsi geçen planlama, Rusya’ya ilişkin ABD başkanlık seçimlerine tesir etmesi nedeniyle ambargolar koymasıyla birlikte Ukrayna’nın egemenliğine karşı güç koyması, Kırım’ı istila etmesi ve Suriye’deki uygulamalarına ilişkin hâlihazırdaki ambargoların içeriğini de fazlalaştıracak.

SURİYE’DEKİ RUS VARLIĞI AMBARGOYA SEBEP TEŞKİL EDİYOR

Öte yandan yaptırım planlaması, tatbik edilmekte olan ambargoların iptali yahut azaltılması şeklindeki düzenlemelerin Kongrenin araştırılmasının ön hazırlığı yapılıyor.

Komite’nin yaptığı bildirimde ayrıca şu düşünceler sunulmakta:

“(Tasarı çerçevesinde) Kanunun dışında eylemler sergileyen Rus makamlarına, ambargo kararlarına uymayanlara, insan haklarına riayet etmeyen eylemlerde bulunanlara, Esed rejimine askeri yardım sağlayanlara, Rus devletinin servisinde zararlı siber uygulamalar gerçekleştirenlere, devletin mali gücünü yolsuzlukla şahsı için kullananlara ve Rus müdafaa ve istihbarat firmaları ile ortaklık kuranlara karşı yeni ambargo kararları alınacak”

Tasarının Rus iktisadında maden, metal, nakliye ve demiryolu firmalarına tesir edeceği dile getiriliyor.