Dumanı şekilden şekile hatta nerdeyse bir zil takıp oynatmadıkları kalan elemanları izliyoruz.