Diş Bilemek

Ergin Külünk
17 Mart 2020 Salı 13:06

İnsanlığı tehdit eden son virüs salgının en çok ağız yolu ile bulaşması, ağız temizliğini ve güvenliğini bir kez daha hatırlattı bana. Evet vücudumuzdaki bir çok hastalığın sebebinin ağzımızdaki rahatsızlıkların sebep olduğunu biliyor muydunuz?

Ağız temizliği, sağlığı ve bakımı Peygamber efendimizin en çok önem verdiği konulardan biridir.
Bir hadis-i şerifte, eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim.” buyurulmuştur. Diş sağlığının ne derece önemli olduğunu her fırsatta ilan eden modern tıbba örnek olacak düsturu atalarımız o derece titizlikle uygulamışlardır ki misvak, onların hayat prensiplerinden biri olmuş, en zor şartlarda dahi unutulmamış, ihmal edilmemiştir.

Rivayete göre, sabah vakti Müslüman orduların karargahları uzaktan keşfe çıkan Haçlı müfrezesi onların sabah alacasında dereye indiklerini, ellerindeki ağaç parçalarını dişlerine aşağı yukarı sürdüklerini, onları su ile ellerini, yüzlerini, kollarını, ayaklarını yıkayıp gittiklerini görüp bunun ne olduğunu anlayamayınca bir nevi harbe hazırlık seramonisi, herhalde harp ritüelidir diyerek yaptıklarına kendilerini inandırırlar.

Gelip ordu içinde bunu dillendirdiklerinde ortalık birbirine girer ve şu yolda cümleler yüksek sesle söylenmeye başlar:
- Müslümanlar yine bilmediğimiz bir harp hilesi yapıyorlar anlaşılan. Hem bu sefer dişlerini de bileyerek bizi parçalamak niyetindeler. Başınızı kurtarın.

Zavallı Haçlı askerlerinin giysisi gibi kalbi de kararmış olmalı ki diş temizliği gibi medeniyet emaresini kendi içinde bulunduğu vahşetle te’vile kalkıyor ve zihninde mağlubiyeti kabul ediveriyor.

Gerçekten de sabah namazından sonra atlarına binip düşman üzerine süren gaziler, karargâhı yerinde bulurlarsa da ordudan eser bulamazlar. Çadırlardan birinde yakaladıkları yaralı bir Haçlı askeri tir-tir titreyerek onlara şöyle der:
- Keşfe çıkan askerler sizin diş bilediğinizi görmüşler. Bu haberi duyunca hiç kimse sizinle savaşmak istemedi ve benim gibi yaralıları da bırakıp çekildiler.
……
Evet deyim ve hikayemiz bu.
Ne kadar gerçek bilemem. Bildiğim diş sağlığına dikkat etmemiz gerektiğidir….

Ahmet Tezcan

Merhaba Leyla, Yine Ben, Yine Benden; Hem Yaralı Hem Bitkin

Dr. Ömer Aydın

Devlet, Ali Şükrü Bey Cinayeti İle Yüzleşmelidir

Mustafa Cerit

Ceza mı, İkaz mı?

Abdurrahman Pala

Cambazı Değil Gerçekleri Görün!

Ahmet Tekin

İsra ve Zümer Surelerinin Fazileti

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Üniversitede Hırsız Var!