DENAZİFİKASYON-DEFETÖFİKASYON;

Alper Esen
05 Şubat 2020 Çarşamba 11:37
DeNazifikasyon yani Nazilerden ve Nazizimden arındırma;

8 Mayıs 1945’de Almanya kayıtsız şartsız teslim olduğunu deklare eden anlaşmayı imzaladı.

Ardından 17 Temmuz 1945-2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Berlin/Potsdam’da savaşı kazanan üç büyük devlet, ABD/İngiltere/SSCB, Potsdam Konferansında bir araya gelerek bir takım kararlar alırlar. Bu kararlar daha çok savaş sonrası ilk hamlede yapılacak olan şeylerin politikalarını belirlemek adına bir çerçeve çiziyordu.

Potsdam’da alınan kararlardan belki de en önemlisi ‘Denazifikasyon/Nazilerden ve Nazizmden Arındırma’ kararıydı.

İlk uygulamalar 1946 yılının Ocak ayından itibaren başlamıştı.
ABD öncülüğünde konu belli kriterlere bağlanır.
1-Birincil suçlular-Hauptschuldige
2-Siyasi Suçlular-Belastete
3-İşbirlikçiler-Minderbelastete
4-Sempatizanlar-Mitlâufer
5-Suçsuzlar-Entlastete

Bu kriterlere bağlı olarak yüzbinlerce insan soruşturmadan geçer, sorgulanır, yargılanır ve binlercesi hüküm giyer. Yaklaşık 2 milyon kişi kamu görevlerinden atılır.

Fransa, İngiltere, Avusturya başta olmak üzere Alman işgaline giren Belçika, Yunanistan, Norveç gibi ülkelerde de benzer uygulamalar yürürlüğe konulur.

1947 yılında Sovyetler Birliği’nin öncülüğünde başlatılan ve sonraları Doğu Bloku olarak anılacak olan Sosyalist ideolojinin yayılmaya başlamasıyla birlikte Denazifikasyon uygulamaları yerini Dekomünizasyon’a bırakır.

Zira Komünizmin yayılma kaygısı ağır basar.
Bu durumda Denazifikasyon soruşturmaları ve yargılamaları hızlandırılır.
Karar verme süreçleri üstün körü yapılmaya başlanır.
Amerikalılar bu işten sıkılır ve uygulamaların cadı avına dönüştüğü şeklinde eleştiriler yapmaya başlarlar.

Öte taraftan Denazifikasyonun Dekomünizasyona dönüşmesinden Doğu Bloku ülkeleri de rahatsızlıklarını dile getirmeye başlarlar.

Sonuçta 1949 yılında yeni Batı Almanya’nın kurulması ve ilk anayasanın yürürlüğe girmesiyle ilk başbakan Konrad Adenauer’ün de girişimleriyle Denazifikasyon süreçleri sona ermeye başlar.
Genel bir af çıkarılır ve 792,176 kişi bu aftan yararlanarak bir kısmı siyasi hayata katılırken bir kısmı da devletteki görevlerine geri dönerler.

Denazifikasyon Diplomatik, Politik, Psikolojik, Ekonomik alanlarda topluca yürütülen bir mücadelenin ismidir.

1951 yılına gelindiğinde süreç sona ermiş ve bugünkü Avrupa Birliği’nin temellerinin atıldığı Avrupa Kömür ve Çelik Birliği kurulmuştur.

Birliğin kurulması her ne kadar ekonomik nedenlere dayandırılsa da ana sebep Nazi benzeri bir yapının yeniden yükselip Avrupa’yı saracak büyük bir savaşa neden olması ihtimaliydi.

Denazifikasyon sürecini çok özet olarak yazmaya çalıştım.
Defetöfikasyon kelimesi benim metaforum.
Bilmem metaforlayabildim mi?
Ergin Külünk

Bu Memleketin Gerçek Sahibi

Semra Aydın Avşar

Kurtlarla Koşan Kadınlar

Abdurrahman Pala

23. Hafta Biterken

Prof. Dr. Ulvi Saran

Atakan Kayalar ve Eğitim Gerçeği

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

2019-nCoV Hastalığı Coronavirüsler

Dr. Ömer Aydın

Yoldaşlar