Takla atarak dans eden damat, tek celsede gelini yere yığdı.