Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz, kişilikte veya davranışta değişikliklere yol açan beyin tümörleri hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte beyin tümörünün belirtileri...

Beyin tümörünün belirtileri şöyle sıralanabilir:

-Baş ağrısı (özellikle yakın zamanda başlayan yeni bir ağrı, devamlı bir ağrı)

-Uyanınca daha kötü olan bir ağrı

-Özellikle sabahları daha şiddetli olan kusmalar.

-Kişilikte veya davranışta değişiklikler

-Zihinsel becerilerde düşüş (hafıza kaybı, hesap yapma becerisinde bozulma, yargılamada bozulma gibi...)

-Yeni başlayan nöbetler

-Görme problemleri, çift görüş, azalmış görüş gibi

-Duyma kaybı

-Vücut alanında his azalması veya güçsüzlük

-Konuşma zorlukları

-Koordinasyonda azalma

-Sarsaklık

-Uyuşukluk/rehavet

-Uyanıklığın azalması

-Dil problemleri

-Yutma güçlüğü

-Hıçkırıklar

-Bozulmuş koku duyusu

-Kontrolsüz veya işlev bozukluğu olan hareketler

-El titremesi

-Menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesi

-Yüz felci ve gözde anormallikler