Türkiye yeni dönemde uluslararası alanda kazan-kazan üzerine siyasetini inşa ediyor. Genellikle siyaset üstü beraberlikler ile önemli kazanımlar sağlayan Türkiye, yeni dönemde de yüzünü Latin Amerika'ya döndü.