Bazı Manalar ve Cümleler

Ahmet Tekin
03 Mart 2020 Salı 12:47

Mü’minûn sûresi 51. âyetteki rusül, rasül kelimesinin çoğuludur. Bu kelime, peygamberler mânasına değil, Hz. Muhammed s.a.v. ve görevlendirdiği eshabı mânasınadır. Hz. Muhammed ve eshabı mânasına alan müfessirler de vardır.

Âyetteki min hem beyaniyye, hem de teb’izıyye mânasına gelmektedir. A’râf 179’da “licehennem”deki lam adını az duyduğumuz lamlardan birisidir. Lâm-ı nihayettir. Lâm-ı nihaye mânası verilmediği zaman, hâşâ Allah’a zulüm isnad edilmiş olur.

Lügattaki kelime sıralamaları Kur’andan hiçbir harf atılmaması esasına dayandığı için bazen kelimelerin başındaki vavlara lügatta karşılık yazılmamıştır. Orada vavın varlığının görülmesi okuyucunun, dikkatine ve irfanına bırakılmıştır.

Kurala uyularak verilmediği görülen mânaların dillerin simetrik olmamasından kaynaklandığı da unutulmamalıdır. Soru edatları cümlenin başına gelir. Ancak cümledeki hangi kelime ile irtibatlı olduğu iyi tespit edilip mealde yerine konmalıdır.

Birkaç cümlelik bir tasvirin başındaki bir kelimeyle bağlantılı olan teşbih edatı kâf, matematikteki parantez içi birkaç işlemin, parantez dışındaki çarpanı gibidir. Sadece başında bulunduğu kelime ile ilgili değil, o tasvirin tamamı ile ilgilidir. Mastarlar kendi mânalarına ilave olarak ism-i fail ve ism-i meful mânalarına da kullanılırlar.

Başlarına lam-ı tarif aldıkları zaman çoğul olarak da kabul edilirler. Nekre isimler sıfat aldıkları zaman marife-belirli olurlar, çoğul mânasına da kullanılabilirler.

Zamirler ve ism-i işaretlerdeki tekil ve çoğul anlayışlar okuyucu tarafından yeniden gözden geçirilirse Kur’an da, lügat da kolay anlaşılır.

Zaman kiplerine çoğu zaman kendi mânalarını verdik. Ancak ilâhî kelâmda gelecekte kesinlikle vuku bulacak olayların geçmiş zaman kipiyle anlatıldığı unutulmamalıdır.

Bu tür lügatlar gibi özel bir alanın lügatında dilbilgisi kurallarına aykırı gibi görülen mânalar, alanın özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Hem elinizdeki meal, hem de lügat özgün ve orijinaldir. Elinizdeki kelime meallerle bizim lügatimizden sağladığınız ihtiyacı karşılamanız mümkün değildir. Bir çok mealde 4000 âyeti ilgilendiren 380 grup hata vardır. Hatalı meallere dayalı yapılan kelime meallerde de bu hatalardan kurtulma imkânı olmamıştır.

Yukarıda verdiğimiz örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Bu tür inceliklere dikkat edilmediği için maalesef yaklaşık 4000 âyete hatalı mâna verilmektedir. Benim bu dikkatimin farkında olmayan bazıları, yaptığım çalışmaları yeterince incelemedikleri için, bu yanlışları da göremiyorlar ve “Ahmet Tekin kendine göre bir yol tutturmuş gidiyor” diyebiliyorlar.

Adem Kılıç

Tam Bağımsızlığa Evrilen Süreçte Son Viraj!

Tuğçe Arıbaş

La Casa de Papel'e Türk Oyuncu Damga Vuracak!

Hasan Birgül

Transatlantik İlişkilerin Tarihi ve Geleceği

Talha Arslan

Lider Fenerbahçe

Hasan Mesut Önder

Özel Operasyonlar ve Suikastlar

Erdal Şimşek

Siz Hiç Sevdiğinizi Toprağa Gömdünüz mü?