1 | 4

Onun için öteki planlarınızı hiç düşünmeden iptal ediyorsanız