İlerlemiş yaşına rağmen gösterdiği azim hayretler içinde bırakıyor.