6600 volt elektrik verilerek idam edilen filin görüntüleri izleyenlerin içini sızlatıyor.