Babası Ku Klux Klan tarafından öldürülen Malcolm, çağdaşı bir çok zenci gibi umutsuz ve zor bir çocukluk geçirir. Sonunda yaşamı günlük yaşayan hedonist bir hırsıza dönüşür. Hapise girdiğinde İslam öğretisi kendisini tekrar tanımlamasına yardım eder. Burada dahil olduğu toplulukta kendini bulur ve yükselmeye başlar. Hapisten çıktıktan sonra Malcolm, adeta bir mesih işlevi yüklenir ve kendilerini birer suçlu yapan toplumsal adaletsizliğe başkaldırır.