Yılan balığının suyun içerisinde neler yaptığını görenler hayrete düştü. Yılan Balığı Yılan balığıgillerden, yılana benzeyen, kaygan derili, ince uzun ve eti beğenilen bir balık türüdür. Sırt ve anal yüzgeçleri uzun, yılana benzer silindirik vücutlu bir balıktır. Vücudu uzun ve silindirik, yanları yassı, ufak pullarla kaplıdır. Yan çizgi iyi gelişmiş, sırt ve anüs yüzgeçleri uzun olup, gelişmemiş olan kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir.

Yılan Balığı'nın sırt tarafları genellikle kızıl kahverengi, esmer-zeytuni yeşil veya koyu-mavimsi-gri olan renkleri, yan ve karın taraflarına doğru giderek açılmaktadır. Yüzgeçler, genellikle esmer renkli olup, beyazımsı görünümde olan anal yüzgecin kenarları ise ekseriyetle pembe renklidir. Nehirlerde yaşarlar, üreme dönemlerinde yumurtlamak için denizlere geçerler. Boyu en fazla 1.5 metre, ağırlığı 4 kg kadardır. Maksimum Ağırlık ise 10 kg’dır. Ömrü: 10-15 yıl kadar.

Yılan Balık'ları denizlerde yumurtlar, tatlı sularda olgunlaşırlar. Erginler üreme dönemlerinde yumurtlamak için, yaşadıkları tatlı sulardan denizlerin 7000 metre derinliklerine göç ederler. Yılan Balığı yumurtlamak için Atlantik Okyanusu yakınlarındaki Sargasso Denizi'ne gider ve burada yumurtlar. Burada yumurtladıktan sonra ölürler.