Atalarımızın hacca gitmeme nedenlerini duyduğunuzda şoke olacaksınız. Yedi kıtaya hükmeden Osmanlı padişahları neden Hacca gitmezdi? Kendi yerlerine Hacca gitmesi için vekalet verdikleri kişiler kimlerdir? Hanedanın kadın üyeleri bu ibadetleri yerine getirir miydi? İbadet masraflarını kendi ceplerinden mi öderlerdi? Emevi ve Abbasi halifelerinde durum neydi? Onlar Hac ibadetlerini nasıl yerine getirirdi? sorularının yanıtları için haberimizin detayına bakabilirsiniz.

Konuyla ilgili en kapsamlı makale Prof. Dr. Abdülkadir Özcan''ın kaleminden geldi. Konuyu tüm yönleriyle açıklayan Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, konuyu öncelikle 'fetret' açısından ele alıyor:

''Osmanlı Devleti'nde padişahsız dönemler 'fetret' olarak algılanırdı. Bu bakımdan değil Hacca gitmek, tahttan indirilmek endişesiyle III. Murad cuma namazlarına bile gidemiyordu.'' Peki o dönemki İslam alimlerinin, padişahların Hacca gitmemesi konusunda görüşleri nelerdi?

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, makalesinde bu konuya ilişkin ''İslam alimleri dışarıdan saldırı, içerideyse fitne çıkma ihtimali varsa ve bundan da Müslümanlara zarar gelecekse, halife ve sultanların Hacca gitmelerine gerek görmemiş, kamunun huzurunu şahsi ibadetten üstün tutmuştu'' açıklamasını yaptı.

İki padişaha vekalet eden Zahid Efendi Prof. Dr. Arzu Terzi ise, vekaleten yaptırılan Hac ibadetini anlattı. Vekaletle Haccın dönemin ünlü alimlerinin fetvası alınarak gerçekleştirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Arzu Terzi, ''Padişahlara vekaleten Hac ibadeti yapacak kişinin, Mekke ve Medine''de ikamet eden kadı, müderris, hatip ve imam gibi ilmiye sınıfı mensuplarının arasından seçildiğini anlatıyor. Bu kişilerde aranılan özellik ise; salah, zühd ve takva sahibi olmaktır.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci ise, Emevi ve Abbasi halifelerinin bu ibadeti nasıl yaptıklarını şöyle anlattı: ''Emevi ve Abbasi halifelerinden Hacca giden vardır. Onların Hacca gitmeleri o devir için bir mahzur doğurmamıştı. Ama devir değişmiş, mesafeler uzamıştır. Kaldı ki hükümdarlar için Hacca gitmemek bir ruhsattır.Şah Sultan kendi kesesinden ödedi Gelelim Osmanlı Hanedanı''nın kadın üyelerinin Hac ibadetini nasıl yaptıklarına...''

Prof. Dr. Abdülkadir Özcan yayınladığı makalesinde; hanedanın kadın üyelerinden Hacca gidenlerin sayısının fazla olduğunun altını çizdi. ''1573 yılındaki Hacda Osmanlı Hanedanı II. Selim'in kızı Şah Sultan tarafından temsil edilmişti. Şam valisine ve Hac emrine gönderilen fermanda sultan ve maiyetindekilerin şeref misafiri oldukları bildirildiği halde Şah Sultan'ın gerekli malzemenin ücretini kendi kesesinden ödemesi dikkat çekicidir.''