Hizmet puanı yetersizliğinden dolayı eş durumundan tayin isteği geri çevrilen öğretmenlere Danıştay’dan sevindirici haberi verdi. Yüksek mahkeme, artık eş durumu tayinlerinde hizmet puanının bakılmamasına yönelik kara aldı.

Danıştay 2. Dairesi’nin söz konusu durum ile ilgili verdiği kararda, ‘Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde, öğrenim ve uzmanlığın yer değiştirme durumu atamalarda dikkat edilecek hususlardan biridir. Kamu çalışanlarının, gördüğü eğitime yatkın bir yerde çalışması sayesinde maddi ve manevi varlığının ilerlemesini olumlu yönde tamamlayabileceği, toplumun temeli olan ailenin korunması ve refahı için Devlet tarafından gerekli tedbirlerin alınması Anayasal bir sorumluluktur. Bu konuda davacının eş sıkıntısına dayalı olarak gerçekleştirdiği atanma isteminin 'hizmet puanının yeterli olmaması' sebebi ile reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda hüküm kuran Ankara 1. İdare Mahkemesi kararında yasal isabet görülmemektedir. Açıklanan sebeplerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ankara 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın bozulmasına, tekrardan bir karar verilmek için dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verildi.’ ifadeleri yer aldı.