Resmi Gazate’de, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğin ‘İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi’ kısmında bulunan 27/C maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘üç katı’ ifadesi ‘beş katı’ şeklinde değiştirildi.

Buna göre, İl özel idareleri ve belediyeler, kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlar, atama alacak boş kadro sayısının beş katı kadar adayı sınava davet edecek.

Bu düzenleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (Devlet Personel Başkanlığı) yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre 11 Eylül tarihinde Bakanlar Kurulunca belirlendi.

ATAMA KARARLARI

Diğer yandan, geçtiğimiz gün, Dışişleri ile Maliye Bakanlıklarının açık bulunan birinci derece kadrolu atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Büyükelçi Sadık Arslan, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine atanma kararı Resmi Gazete tarafından yayınlandı.

Burcu Aydın Özüdoğru ise Maliye Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü görevine atanmasına karar verildi.